Rozšiřujeme služby o urologickou dětskou poradnu

14. 7. 2022

V Diagnostickém centru Nemocnice Hořovice v Nových Butovicích začala fungovat další ambulance. Ve spolupráci s dětskou chirurgií Motol jsme otevřeli dětskou urologickou poradnu. Ambulance spolupracuje nejen s pediatrií v Hořovicích, ale pokud je třeba, tak i s dětskou urologií a nefrologií FN Motol. Jedním z lékařů, kteří chod ambulance zabezpečují, je MUDr. Jiří Trčka.

Jiří Trčka je dětský chirurg, pracuje ve FN Motol a specializuje se na dětskou urologii. „Je to zajímavý obor, který dětskému chirurgovi umožňuje vyřešit spoustu problémů, s nimiž se setkává při svých službách, aniž by k tomu musel povolávat někoho dalšího,“ říká. Vždy chtěl pracovat s dětmi a chirurgie byla už na škole jasná volba. Po chirurgické atestaci mu urologie přišla jako zajímavý obor, který má budoucnost. „Jak říkal jeden můj emeritní přednosta: ‚Léčit dítě má větší význam než léčit dospělého, protože dítě můžete skutečně vyléčit.‘“

Podle Trčky je mezi dětskými lékaři i méně vyhořelých lidí. „Když léčíte dospělé lidi, často za vámi chodí s problémy, které si nějak způsobili sami, a vy je teď musíte léčit, ale víte, že je to zbytečné, protože oni to udělají zase. To časem člověka unaví. Když jste dětský lékař, tak se na svého pacienta zlobit nemůžete. Můžete se zlobit na jeho rodiče, ale ne na dítě – a to vás prostě chrání před vyhořením,“ vysvětlil.

S jakými problémy se na vás mohou klienti obracet?

V zásadě se všemi urologickými problémy. Věnujeme se vrozeným vývojovým vadám genitálu, nesestouplým varlatům a problémům s předkožkou u chlapců. Chodí k nám i dětští pacienti s vrozenými vývojovými vadami ledvin a močovodů. Nejčastěji za námi chodí klienti s enurézou, inkontinencí, fimózami, retencemi varlat, onemocněním genitálu v adolescentním věku. Provedeme základní diagnostiku, a pokud zjistíme, že je třeba další péče, odešleme je na specializovaná pracoviště.

Jakými přístroji diagnostické centrum v Butovicích disponuje?

Máme tu ultrazvuk, se kterým jsme schopni diagnostikovat dilatace dutého systému ledvin, onemocnění močového měchýře. V brzké budoucnosti budeme mít uroflowmetr. To je základní diagnostický přístroj, který nám spolu s vyšetřením mikční karty umožňuje diagnostikovat funkční poruchy vylučování.

Čím je dětská urologie specifická?

Šíří svého záběru, protože stejně jako každý jiný dětský obor se zabývá dětmi od prvního dne života až do dne, kdy je předáváme urologům pro dospělé. Dokonce lze některé problémy diagnostikovat už v prenatálním věku. Týká se to například dilatací (nevhodných rozšíření), které jsou viditelné už ve 20. týdnu na velkém ultrazvuku. Někdy se stane, že se problém spraví už v prenatálním věku a není nutná operace, a v některých případech lze operaci provést už v prenatálním období (v břiše maminky).

Jak se liší přístup k dětským pacientům od přístupu k dospělým?

Je jiný minimálně v tom, že musíte na svou stranu získat i tu rodinu, protože ten dětský pacient se nebude léčit sám, potřebuje motivaci a dozor. A vy musíte často na svou stranu dostat dva až tři lidi, abyste vyléčili jednoho pacienta. Bez zapojení rodičů se dětská urologie neobejde. Vše je třeba vysvětlit přiměřeně věku pacienta tak, aby to pochopili nejen dospělí, ale i děti. Využíváme k tomu třeba plyšáky, na kterých ukážeme, jakým způsobem budeme toho dětského pacienta léčit. Chce to vždycky s pacientem a rodinou komunikovat, aby člověk viděl, jak reagují, aby lékař viděl to pozadí a zvolil správný přístup, jak vše vysvětlit.

Dokonce se mi stalo, že některé děti nespolupracovaly až do té doby, dokud jsme jim nepředali zodpovědnost za jejich léčbu. Tedy jsem se s tím pacientem domluvil, že mu vysvětlím, co má dělat, a on to pod mým dohledem udělá. Ty děti pak fungovaly bez stresu.

„Bez zapojení rodičů se dětská urologie neobejde."

Kam směrujete své pacienty, kteří potřebují nějakou terapii, na niž ambulance nestačí?

Na těch jednodušších spolupracujeme samozřejmě s pediatrickým oddělením v Nemocnici Hořovice, a pokud se jedná o složitější případ (třeba různé rozštěpové vady), spolupracujeme s příslušnými odděleními FN Motol, případně si mohou rodiče zajistit léčbu jinde na základě našeho doporučení.

 

 

Zjistěte více o dětské urologické poradně v našem centru nebo se objednejte na vyšetření přes online formulář

 

Zdroj: Néa 12, Text: Ivana Endrychová, foto: Barbora Mráčková