Otevíráme ambulanci praktického lékaře

2. 12. 2022

Preventivní vyšetření u praktického lékaře by měl každý člověk absolvovat jednou za dva roky. Obsahem prohlídky je aktualizace údajů, kontrola očkování a dále kompletní fyzikální vyšetření, včetně změření krevního tlaku a orientačního vyšetření zraku a sluchu. Součástí prohlídky je i zhodnocení možných zdravotních rizik. V Diagnostickém centru otevíráme novou ambulanci praktické lékařky MUDr. Michaely Malackové.

Co jsou preventivní prohlídky?

Preventivní prohlídky jsou nedílnou součástí praxe praktického lékaře. Definicí je mnoho, dá se říct, že se jedná o celý soubor vyšetření pacientů, kteří nemají žádné potíže. Účelem těchto prohlídek zdravých pacientů je předejít onemocněním nebo je diagnostikovat v brzkých stádiích, což můžeme chápat jako období, kdy ještě nedošlo k jejich komplikacím. Díky správné diagnostice jsme pak schopni zahájit jejich adekvátní a co nejšetrnější léčbu. Můžeme také včas rozpoznat například nádorová onemocnění, čímž zvýšíme  pravděpodobnost úplného vyléčení.

Abych ale nezapomínala na jiné obory. Preventivní prohlídky totiž neprovádí pouze praktičtí lékaři pro dospělé. Dalšími lékaři, u kterých je prevence denním chlebem, jsou praktičtí lékaři pro děti a dorost, gynekologové a také stomatologové.

K čemu je dobré chodit na preventivní prohlídky?

S otázkou „Proč bych měl chodit k lékaři, když mi nic není?“ se ve své praxi se občas setkávám. Je to do jisté míry pochopitelné, ale již samotné slovo prevence nám říká, že se jedná o předcházení něčemu. Preventivní prohlídka je totiž jedním z vyšetření, během kterého se staráme o zdravé pacienty a aktivně hledáme rizika, která mohou vést k závažným onemocněním.

Jak často se musí absolvovat?

Preventivní prohlídka není ze zákona nařízená, a tak k jejímu absolvování nelze nikoho nutit, pacientům ale doporučujeme se jednou za dva roky k prevenci dostavit.

Lze předejít prevencí všem známým nemocem?

Během studia jsme častokrát slýchali, že v medicíně není nic stoprocentní. V prevenci onemocnění tato poučka rozhodně platí. Můžeme předejít mnoha nemocem, na rovinu si však musíme přiznat, že na sto procent se nám to prostě nepovede, nezanedbatelný vliv na mnoho nemocí má totiž i genetika. Což ale neznamená, že bychom to měli vzdát. Lékař a pacient se v ideálním případě stávají partnery, kteří mají společný cíl, a to je zdraví pacienta. Úlohou lékaře je, aby pacienta o rizikových faktorech a důsledcích onemocnění informoval, edukoval ho a byl mu nápomocen při zvládání životních změn. Úkolem pacienta je, aby se na základě doporučení pokusil onemocněním předejít.

Mění se preventivní prohlídky dle věku?

V základu jsou preventivní prohlídky stejné, nicméně ke každému pacientovi přistupujeme individuálně. Pokaždé by součástí prevence mělo být aktualizování anamnestických dat – tedy informací o dlouhodobých nemocech, operacích, očkování, užívaných lécích a podobně. Sestřička vždy pacienta změří, zváží, vyzkouší zrak a také změří krevní tlak. Potom probíhá klinické vyšetření, takzvaně od hlavy po paty, nesmíme opomenout ani vyšetření srdce a plic, břicha. Považuji za vhodné, aby součástí prevence bylo také vyšetření srdce pomocí EKG. S přibývajícími léty u pacientů doplňujeme test na skryté krvácení ve stolici, mamografii a podobně. K preventivním prohlídkám neodmyslitelně patří i laboratorní vyšetření. V krvi toho můžeme zkoumat spoustu, ale až na základě informací od pacienta a důkladného klinického vyšetření můžeme odběry udělat pacientovi na míru.