Ošetření lymfatického systému

14. 10. 2022

Lymfatická drenáž je terapie ošetření lymfatického systému tvořeného cévami různé velikosti a uzlinami s uvnitř proudící průhlednou tekutinou - lymfou. „Důvodů, proč se začne hromadit lymfa v mezibuněčném prostoru, je několik, proto je důležité správné určení potíží. V Diagnostickém centru v Praze nabízíme lymfodrenáž manuální i přístrojovou,“ říká Hana Koutová, certifikovaná lymfoterapeutka.

Co je to lymfodrenáž?

Jedná se ošetření lymfatického systému, jeho rozpohybování s cílem zvýšit odtok v případech, kdy samotná činnost není dostačující. Nejčastěji se tak stává v období větší zátěže způsobené poškozením žil, vždy je však vhodné dohledat správnou příčinu.

Souvisí s lymfodrenáží redukce váhy?

V některých případech umí lymfodrenáž úbytek hmotnosti podpořit, ale spoléhat se jen na ni je špatně. Samotný úbytek je nutné aktivovat úpravou příjmu a výdeje energie.

Jaké jsou nejčastější důvody pro vyhledání vaší ambulance?

Lymfologie jako zdravotnický obor je ze 70 % věnován post onkologické problematice, tzn. pacient je zaléčen z akutní fáze a nastává čas regenerace. O pacienta je postaráno jak manuální, tak přístrojovou lymfodrenáží, bandáží jak vícevrstevnou, tak elastickými úsekovými návleky. Zbylých 30 % v lymfologii je věnován především poúrazové a pooperační problematice a samotnému žilnímu systému, který vždy nefunguje, tak jak má. Lymfodrenáž dokáže výrazně ulevit již v prvních dnech a zrychlit samotnou rehabilitaci místa.

Kdy je vhodné přistoupit k ruční a kdy k přístrojové lymfodrenáži?

Oba druhy lymfodrenáží mají na obnovení lymfy v těle stejný efekt. Rozdíly mezi nimi jsou znát v samotném vjemu při její aplikaci, který ovlivňuje délka aplikace, zvolený tlak na daná místa a především uvolnění spádových lymfatických uzlin. Vše musí být ve správném poměru, to je velmi často opomíjeno a má to za následek nepříjemné stavy. Pak se také přihlíží ke stavu a přání pacienta.

Pro koho je lymfodrenáž vhodná a jsou nějaká omezení?

Je vhodná pro všechny, kteří mají potíže se samotným tokem lymfy, ale i ze získaných či vrozených důvodů. Na zvážení jsou stavy nemocí srdce, jater a ledvin, akutní virové i bakteriální nemoci. 

Jak často je třeba absolvovat lymfodrenáž?

 Počet se hodnotí podle stupně zhoršeného toku. Zpravidla se využívá od 3 do 10 ošetření s hodnocením působení v průběhu léčby. A jak často? Může se provádět denně i  každý druhý den. Pro správný efekt však minimálně 1 - 2 x týdně.

Co čekat od vstupní konzultace?

Během vstupní konzultace se snažíme získat co nejvíce informací o zdravotním stavu pacienta a stanovit plán lymfodrenáží. Jedná se o formulář, který společně vyplníme, a případně si upřesníme nejasnosti.

Je lymfodrenáž hrazena pojišťovnou?

Ano, ale bohužel je to limitováno. Jedná se především o post onkologické diagnózy, tam je i počet daleko větší a předpokládá se tudíž dlouhodobá léčba. Je to podobné i u poúrazových stavů, ale počet je menší a dočasný.

 

Zjistěte více o lymfoterapii v našem centru nebo se objednejte na telefonním čísle 14111.