Poradna pro rizikové novorozence

Naším cílem je včasné odhalení vývojových odchylek či onemocnění a zahájení terapeutických postupů s následným zabráněním či alespoň minimalizací rozvoje možných dlouhodobých postižení.

Zaměření poradny

Nabízíme