Stáže a praxe

Postup pro výkon praxe v Nemocnici Hořovice

  1. Domluvte si termín praxe na oddělení, na kterém máte zájem praxi absolvovat s vedoucím pracovníkem – kontakty jsou uvedené v záložkách jednotlivých oddělení.
  2. Vyplňte Formulář zájemce o odbornou praxi.docx a doručte jej na sekretariát ředitele nemocnice (sekr@nemocnice-horovice.cz).
  3. Vytvořené smlouvy budou odeslány na studijní oddělení Vaší školy, popř. zaměstnavatele, kde budete vyzváni k podpisu, a též jednu kopii smlouvy obdržíte (vyjma SŠ a VOŠ).
  4. V den nástupu na stáž se nejprve dostavte na personální oddělení (budova ředitelství), kde obdržíte ID kartičku stážisty a další instrukce.

Bez podepsané smlouvy o vykonání odborné praxe všemi smluvními stranami, nelze vstoupit na pracoviště, z tohoto důvodu si veškeré formality zajistěte za včas.