Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Akreditace

Akreditace udělené Ministerstvem zdravotnictví

Akreditace - praxe pro lékaře.pdf

Akreditace - sanitáři.pdf

Akreditace - porodní asistentky.pdf