Vyhledat pomoc psychologa není známkou slabosti

9. 5. 2022

Víte, jak člověk pozná sám na sobě, že potřebuje péči psychologa? Existuje prevence duševního onemocnění? Na tyto a další otázky odpovídala Mgr. Nikol Kuchtová, psycholožka diagnostického centra.

Jaké spektrum péče poskytujete v DCNH a jaké jsou čekací lhůty na objednání?

Psychologická ambulance Diagnostického centra Nemocnice Hořovice poskytuje zdravotní výkony jako je diagnostika, léčba a podpora pacientů s duševními potížemi, poruchami a onemocněními. Péči poskytujeme jak dospělým, tak dětským pacientům a jejich rodinným příslušníkům. V případě potřeby je možné poskytnout krizovou intervenci lidem, kteří prožívají z nejrůznějších příčin těžké období. Vzhledem k povaze ambulance je potřeba se předem objednat. Péče je vždy plánovaná, ať se jedná o psychologické vyšetření nebo jiný druh odborné psychologické péče. V naší nově otevřené ambulanci jsou termíny v této chvíli flexibilní a lze tak maximálně vyjít vstříc časovým možnostem našim klientům a pacientům. Objednací lhůty jsou v řádu týdnů.

S jakou indikací či problémem se nejvíce setkáváte?

V posledních letech se nejčastěji setkáváme s úzkostnými či panickými stavy, ke kterým nároky dnešní doby v nemalé míře přispívají. Období pandemie Covid-19 rovněž rozvinulo či zhoršilo řadu duševních a psychických potíží nejen u dospělých, ale také u dětí a dospívajících, kteří v kritickém vývojovém období přišli o sociální kontakty a přirozený denní režim. Rovněž návrat do škol po dlouhodobých distančních výukách není pro spoustu dětí jednoduchý. Setkáváme se tak hojně i s potížemi ve školním prostředí a prospěchem. Dále se v našich ambulancích vyskytují dětští i dospělí pacienti s nejrůznějšími okruhy potíží jako jsou obsedantně-kompulzivní poruchy, poruchy autistického spektra, deprese, poruchy příjmu potravy, psychosomatické potíže a mnoho dalších.

Pozná člověk sám na sobě, kdy vyhledat péči psychologa?

Pokud pacient vnímá, že přestává být, či už není, schopen vypořádávat se se stresem každodenního života, má narušenou schopnost běžného denního fungování a přestává situaci zvládat vlastními silami, dostává se pravděpodobně do krize. Může se také jednat o rozvíjející se nebo již déle trvající příznaky psychického onemocnění, které rovněž narušují schopnost běžného denního fungování ať už emočního, kognitivního či společenského. V těchto případech je vyhledání psychologa na místě, a to s cílem pomoci mobilizovat klientovy síly a schopnosti či v případě vážnějších potíží zajistit dlouhodobější odbornou pomoc nebo pacientovi předat kontakty na další specializovaná pracoviště.

Jak předcházet špatnému duševnímu zdraví? Existuje vůbec nějaká prevence?

Vhodné je dbát především na pravidelný denní režim v podobě dostatečného množství spánku, vyvážené stravy a pohybu a opírat se o naše zdravé copingové strategie aneb strategie zvládání stresu, které může mít každý člověk jiné. Někomu pomáhá sociální opora, někomu naopak svůj tichý prostor a klid. Někdo jde rád na procházku nebo sportovat, jinému vyhovuje četba. Je zcela na každém z nás, jakou konkrétní formou pečuje o své duševní zdraví. V obecném pojetí jde o vyvážení stresu a denní zátěže, kterému jsme vystavováni, takovou formou, která je nám příjemná a pomáhá nám se cítit dlouhodobě dobře.

Jaký je rozdíl mezi psychologem, psychiatrem a terapeutem?

Největší rozdíl spočívá v samotném vzdělání a ve způsobu poskytování péče. Psycholog má filozofické vzdělání a jeho práce se týká i zdravé části populace, která si prochází krizovou situací nebo obdobím. Psycholog je člověk, který k léčbě svých klientů a pacientů používá především rozhovor. Součástí práce psychologa ve zdravotnickém zařízení je odborné posouzení duševního stavu pacienta s využitím psychodiagnostických postupů a testových metod a následný návrh dalšího postupu péče.

Psychiatr je svým vzděláním lékař, který pracuje převážně s vážnějšími duševními potížemi, kde je obvykle nutná medikace.

Terapeut je humanitně orientovaná osoba s vysokoškolským vzděláním minimálně bakalářského stupně, která si prošla terapeutickým kurzem. Nejedná se nutně o psychologa či psychiatra, kteří si tímto kurzem obvykle rovněž procházejí. Za psychoterapeuta je potom označován atestovaný klinický psycholog, který složil druhou atestaci právě z psychoterapie. Ve veřejném mínění panuje v těchto pojmech poměrně veliký zmatek, který způsobuje různé předsudky k daným profesím.

Často lidé péči psychologa odmítají. Jak to překonat?

Jak již bylo zmíněno, psychologie je forma péče rozhovorem, nikoliv medikací či okamžitou hospitalizací, a je určena i nepsychiatrické populaci. Návštěva psychologa je v 21. stoletím zcela normalizovaná a běžná péče pro děti i dospělé, které není nutné se obávat či stigmatizovat, stejně jako somaticky nemocný člověk vyhledá odborníka. Uvědomit si, že potřebuji pomoci, není známkou slabosti.

 

Galerie

V areálu berounské nemocnice vzniká Centrum duševní rehabilitace, které bude nejmodernější zařízení svého druhu v ČR, kde bude dominovat kvalita medicíny a příjemné, moderní prostředí pro všechny klienty i zaměstnance.