Slavili jsme Den zdraví

23. 6. 2021

V červnu se konala akce pro širokou veřejnost s názvem Den zdraví, kterou již šestým rokem pořádá Městská část Prahy 13 společně s místní Agendou 21. Diagnostické centrum Nemocnice Hořovice mělo tu možnost se Dne zdraví prvním rokem zúčastnit.

Stánek Diagnostického centra Nemocnice Hořovice navštívilo více jak sto lidí. Návštěvníci měli možnost zeptat na nejrůznější dotazy týkající se našich ambulancí a vyšetření v rámci námi poskytované péče. Pro děti jsme měli k dispozici měření bilirubinu, kontrolu předškolní zralosti a barvocitu. Veškerá vyšetření probíhaly pod rukou praktické lékařky pro děti a dorost Lenky Chudomelové společně s dětskou sestrou paní Ivanou Vrbovou.


A jaké byly pocity z první akce? „Celkově akci hodnotím jako velmi úspěšnou. U našeho stánku se zastavilo poměrně velké množství návštěvníků, senioři, maminky s dětmi, lidé v produktivním věku. Každá z těchto skupin měla pochopitelně rozdílné spektrum zájmů, ale myslím, že pro všechny jsme měli uspokojivou odpověď. Senioři oceňovali zejména přítomnost zobrazovacích metod a ortopedie, matky s dětmi zase zaujala široká nabídka specializovaných dětských ambulancí. Velmi mě potěšilo, kolik lidí Nemocnici Hořovice zná, některé maminky dokonce rodily v Porodnici U Sluneční brány. Prakticky veškeré ohlasy byly pozitivní a otevření nových ambulancí pod zdravotnickým holdingem AKESO lidé kvitovali s povděkem. A zatímco dospělí získávali informace, děti se těšily z drobných dárků, bublifuky či hrošíci, vše šlo na dračku,“ popisuje akci MUDr. Lenka Chudomelová.


„Letošní Den zdraví symbolicky zahajuje veřejné akce v naší městské části. Poslední rok nám ukázal, že zdraví a péče o něj je to nejdůležitější. Je na každém z nás, jak zodpovědně ke svému zdraví přistupuje. Věřím, že dnešní akce nabídla veřejnosti mnoho zajímavých informací o prevenci a předcházení zdravotním komplikacím a také široké spektrum inspirací ke zdravému životnímu stylu,“ řekl k akci starosta Prahy 13 David Vodrážka.