Centrální odběry

Odběrová místnost v Diagnostickém centru Nemocnice Hořovice v pražských Nových Butovicích nabízí nejmodernější laboratorní metody, vřelý přístup a krásné prostředí. Naše odběrová místnost je Vám k dispozici na žádanku od jakéhokoliv lékaře. Přijďte nás navštívit.

Nabízíme

V naší odběrové místnosti jsme vybaveni POCT analyzátory, které patří mezi špičku v laboratorní diagnostice.

POCT (Point-of care testing) analyzátory umožňují analýzu vzorků v místě péče o pacienta, tedy přímo v ambulanci. Velkou výhodou je rychlost vyšetření, jelikož odpadá nutnost transportu vzorku do laboratoře.
Naše analyzátory pomáhají zkrátit dobu vyšetření pacienta a tím urychlit určení diagnózy a včasné zahájení léčby. Měření se provádí z podstatně menšího objemu krve, než je potřebný pro laboratoř. Vyšetření prováděná na místě, jejichž výsledek je znám do několika minut.

Dokážeme bojovat s úzkostí malých dětí z jehel a kanyl pomocí metody odvedení pozornosti, v kombinaci se speciálním vibračním zařízením – Buzzy.

Dále poskytujeme